loading

2022.12.06 – Wtorek 2 tygodnia Adwentu

  • Co odkrywam jako szczególny mój talent, moją zdolność? Czy postrzegam to jako dar od Boga?
  • Jak pomagam innym dostrzec ich zalety, zdolności? Czy przychodzi mi to z łatwością?
  • Jak wynagradzałem innym moje przykre zachowanie? Czy tylko słowem, czy także modlitwą za nich?