loading

2022.12.07 – ŚW. AMBROŻEGO

  • Jak bardzo jestem świadom odpowiedzialności, jaka spoczywa na obowiązku biskupa?
  • Czy znam imiona biskupów mojej diecezji? Jak często świadomie modlę się za nich?
  • O jakich sytuacjach w moim życiu mogę powiedzieć, że towarzyszyła mi Boża łaska?
  • Kiedy doświadczyłem jej prawie namacalnie?
  • Kto jest moim patronem ze chrztu? Czy przyzywam jego wstawiennictwa w moich modlitwach?
jest