loading

2022.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

  • Jak często ludzie żyjący wokół mnie zamykają uszy na prawdę o Jezusie?
  • Czy mam odwagę w mojej rodzinie, miejscu pracy, szkole, dzielić się dobrą Nowiną o Jezusie?
  • Jak często zdarza mi się unikać tematów wiary, bo dla kogoś z mojego otoczenia może być to niewygodne?
  • Co niesie ze sobą moja postawa wiary: jedynie aprobatę innych czy też doświadczam niechęci?
  • Z czym wiąże się według mnie męczeństwo?
  • Historie których męczenników chrześcijańskich wywarły na mnie największe wrażenie?