loading

2022.12.27 – ŚW. JANA

  • Jakie moje słabości zniechęcają mnie do radykalnego pójścia za Jezusem? Czy zaniżają one wartość mojej osoby w moich oczach? W oczach innych?
  • Jaką drogę przeszedłem w mojej wierze?
  • Jakie jest moje zaangażowanie w życie Kościoła?
  • Kim jest dla mnie osobiście Papież? Jak często roz- ważam jego nauczanie?