loading

2023.01.12 – Czwartek 1 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób przyjmuję natchnienia Boże przynaglające do modlitwy i dobrego czynu?
  • Co sprawia, że ich nie wykorzystuję?
  • Jak zachowuję się wobec Boga i ludzi w trudnych dla mnie sytuacjach życiowych?
  • Co robię, by pielęgnować w sobie serce wrażliwe na Boga?