loading

2023.01.18 – Środa 2 tygodnia zwykłego

  • Jakie uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała udało mi się spełnić w ostatnich dniach?
  • W jaki sposób mogę pełnić misję kapłańską otrzymaną na chrzcie świętym?
  • Jak patrzę na drugiego człowieka, przez pryzmat dobra czy jego grzechu?