loading

2023.01.29 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Dlaczego warto spoglądać na swoje życie w świetle ośmiu błogosławieństw?
  • Jakie przejawy pychy i pokory dostrzegam u siebie?
  • Co robię dla Boga i jak pozwalam Bogu działać we mnie?
jest