loading

2023.01.30 – Poniedziałek 4 tygodnia zwykłego

  • Na czym opiera się moja wiara i w czym się wyraża: tradycji, zwyczajach, doświadczeniu religijnym?
  • Jakie przeciwności czy prześladowania znoszę dla Chrystusa, by być wiernym zasadom wiary?
  • Jak wygląda moja walka z pokusami?