loading

2023.02.07 – Wtorek 5 tygodnia zwykłego

  • Jak wygląda moja poranna i wieczorna modlitwa?
  • W czym przejawia się moja troska o środowisko naturalne?
  • Z zachowaniem którego przykazania mam największą trudność?