loading

2023.02.10 – ŚW. SCHOLASTYKI

  • Jak często powtarzam akt zawierzenia się Chrystusowi, np. „Jezu, ufam Tobie!”?
  • Jak długo zwlekam z przystąpieniem do spowiedzi po popełnieniu grzechu ciężkiego?
  • Jak wychodzi mi zachowywanie dyskrecji i dochowywanie powierzonej mi tajemnicy?
jest