loading

2023.02.14 – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA

  • Jak staram się rozwijać dar wiary, otrzymany na chrzcie świętym?
  • W czym przejawia się moja odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła?
  • W jaki sposób staram się głosić Ewangelię w swoim domu, zakładzie pracy, w swojej szkole, uczelni?