loading

2023.02.20 – Poniedziałek 7 tygodnia zwykłego

  • Na ile jestem wierny praktyce piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych?
  • Jak często podejmuję dobrowolne umartwienia i wyrzeczenia, ofarując je w konkretnych intencjach (np. o nawrócenie grzeszników, pokój na świecie, za cierpiących w czyśćcu)?
  • W jaki sposób pogłębiam swoją wiedzę religijną?