loading

2023.02.23 – Czwartek po Popielcu

  • Czym się kieruję, dokonując w życiu wyborów?
  • Co jest moim krzyżem, do którego niesienia zaprasza mnie Chrystus?
  • Jakie jest moje słuchanie Bożego słowa i Bożych natchnień?
  • W czym się to przejawia?