loading

2023.03.01 – Środa 1 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak wielkie jest miłosierdzie Boga wobec mnie i jak na nie odpowiadam?
  • Jak w moim życiu przejawia się Boże miłosierdzie?
  • Co mogę zrobić, żeby zadośćuczynić za brak miłosierdzia wobec bliźnich?