loading

2023.03.09 – Czwartek 2 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jakie wyrzeczenia mogę podjąć, które pomogą mi wieść bardziej godne życie dziecka Bożego?
  • Jakie łaski chciałbym otrzymać, wyprosić od Boga, podejmując się tych wyrzeczeń?
  • Jak mogę obdarować tych, których kocham, a także tych, których kocham jeszcze za mało?