loading

2023.03.14 – Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jaka jest moja modlitwa w trudnościach?
  • Które z doznanych krzywd jest mi najtrudniej przebaczyć?
  • A co jest mi najtrudniej przebaczyć sobie?