loading

2023.03.15 – Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • Które przykazania są dla mnie najtrudniejsze do wypełnienia?
  • Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
  • Jakie obrazy Chrystusa w Starym Testamencie przemawiają do mnie najbardziej?
  • Jak przeżywam radość z powołania do życia wiarą wyznawaną w Kościele?