loading

2023.03.21 – Wtorek 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jakich okolicznościach modlę się w szczególny sposób o Ducha Świętego i do Niego samego?
  • Jak pielęgnuję i rozwijam dary otrzymane w chrzcie?
  • W jaki sposób wyrażam swoją wdzięczność wobec Boga, dziękując Mu za Jego dary?