loading

2023.03.22 – Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • Co rozumiem pod pojęciem dobra?
  • Jak troszczę się o dobro innych ludzi?
  • Jak rozumiem słowa Jezusa: szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał?
  • Co to dla mnie znaczy?
  • Jak je stosuję w swoim życiu?