loading

2023.03.23 – Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jakie skutki bałwochwalstwa dostrzegam w swoim życiu?
  • W jaki sposób doświadczam miłości Boga, która niesie przebaczenie grzechów?
  • Czym jest dla mnie męka Jezusa?
  • Co dla mnie znaczy, że jest ona przebłaganiem za moje grzechy?
  • Z czego wypływa świętość dnia poświęconego Bogu?
  • Jak w moim życiu wygląda świętowanie niedzieli?