loading

2023.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

  • Jak rozumiem swoje Boże dziecięctwo w Chrystusie?
  • Czym jest dla mnie świadomość tego, że ja również zostałem wybrany przez Boga, aby nieść Jego orędzie światu?
  • W jaki sposób realizuję to zadanie?