loading

2023.03.28 – Wtorek 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak postrzegam moją godność dziecka Bożego, która wynika z tajemnicy Wcielenia i Paschy Jezusa, Pana?
  • Jak rozumiem wywyższenie Jezusa na Krzyżu i w niebie; w misteriach Kościoła i moim życiu?
  • Jak mogę opisać moją drogę do nieba przez umartwienia i pokutę?
jest