loading

2023.03.29 – Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jakie skłonności i słabości przeszkadzają mi w składaniu świadectwa wiary w moim środowisku pracy, nauki czy odpoczynku?
  • W jaki sposób modlitwa oczyszcza moje serce ze złych skłonności?
  • Jak pielęgnuję działanie sakramentów w swoim życiu?
  • Jak często przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania?
  • Jak często uczestniczę w pełni we Mszy św., przystępując do Komunii św.?