loading

2023.04.02 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

  • Jak często rozważam mękę Pana Jezusa, odprawiając nabożeństwo drogi krzyżowej czy czytając ewangeliczne opisy męki Zbawiciela?
  • Święty Paweł zachęca nas, byśmy jak on w swoim ciele dopełniali braki męki Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Na ile to wezwanie znajduje w moim sercu żywą odpowiedź?
  • Jakich grzechów, przywiązań i zniewoleń powinienem się jak najszybciej wyrzec, by nimi nie obrażać już więcej cierpiącego Pana?
  • Jakie umartwienia podejmę w Wielkim Tygodniu, by jeszcze bardziej zjednoczyć się z cierpiącym Chrystusem?
  • Jak planuję przeżyć tegoroczne Triduum Sacrum?
jest