loading

2023.04.06 – WIELKI CZWARTEK – MSZA Z POŚWIĘCENIEM KRZYŻMA

  • Na ile ukształtowana jest we mnie świadomość misji powszechnego kapłaństwa, którą otrzymałem w sakramencie chrztu świętego?
  • Jak dziękuję Bogu za sakrament chrztu świętego?
  • Jak często modlę się za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne?
  • Jak postrzegam kapłanów?
  • Co kształtuje takie moje podejście: media czy raczej głęboka modlitwa i pragnienie, aby byli ludźmi świętymi i oddanymi Bogu i bliźnim?
jest