loading

2023.04.10 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

  • Jak wygląda moje świadectwo chrześcijańskiego życia w środowisku, w którym żyję, szczególnie wobec osób niewierzących lub wątpiących?
  • Na ile jestem wiarygodny w swojej wierze i na ile od deklaracji słownych przechodzę do konkretu prawdziwie chrześcijańskich uczynków?
  • Żydzi użyli pieniądza w złym celu, by obronić kłamstwo. Co można powiedzieć o mojej uczciwości w życiu?
  • Jak dziękuję Bogu za łaskę bycia włączonym w Kościół? Staję po stronie jego orędowników czy oskarżycieli?