loading

2023.04.13 – Czwartek w oktawie Wielkanocy

  • W jakim miejscu, środowisku powinienem stać się apostołem jedności, pojednania w imię Jezusa?
  • Jaka jest moja świadomość, że świat, w którym żyję, jest darem Boga, za który jestem odpowiedzialny?
  • Jak zazwyczaj zachowuję się zaraz po przyjęciu Komunii św., kiedy Jezus jest obecny, żywy w moim sercu?
  • Komu mogę i powinienem zanieść pokój Chrystusa? Przekazać go nie tylko symbolicznie przez podanie ręki czy skinięcie głową, ale zanieść, podarować?
jest