loading

2023.04.17 – Poniedziałek 2 tygodnia Wielkanocy

  • Jak często modlę się do Ducha Świętego, prosząc nie tylko o Jego światło, ale i odwagę wiary, której potrzebuję szczególnie wobec pojawiających się tu i ówdzie adwersarzy wiary w Jezusa?
  • Co konkretnie mogę zrobić w sytuacji życiowej, w jakiej jestem, aby znaleźć drogę do serc ludzi niewierzących, żyjących wokół mnie, w moim środowisku?
  • Co oznaczają dla mnie, teraz, słowa, że mam się powtórnie narodzić?
  • Jak je rozumiem, patrząc na historię i na „dziś” mojego życia?
  • O jakich uczynkach czy swoich działaniach mogę powiedzieć, że narodziły się „z ducha”, a które oceniam jako zrodzone „z ciała”?
jest