loading

2023.04.26 – Środa 3 tygodnia Wielkanocy

  • Co pobudza mnie do szczególnej radości i wdzięczności wobec Boga?
  • Za co jeszcze nie podziękowałem Bogu?
  • Jak wygląda moja gorliwość chrześcijańska i zaangażowanie w życie wspólnoty, w której żyję, choćby wspólnoty parafialnej?
  • Jak reaguję na ludzi o odmiennych od moich poglądach, ludzi innej wiary czy niewierzących?
  • W jaki sposób mogę odpowiedzieć na Jezusowe pragnienie, by wszyscy zostali zbawieni?
  • Jaki mogę mieć w tym udział?