loading

2023.04.27 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

  • W jakiej dziedzinie swego życia raduję się wolnością dziecka Bożego, a w czym nie posiadam pełnej wolności lub nawet jestem zniewolony? Co zamierzam z tym faktem zrobić?
  • Jakie przestrzenie mojego życia uważam za pustynne, czyli nieprzynoszące owoców lub mało wartościowe? Co powiem o tej sprawie Bogu?
  • W czym mógłbym dać świadectwo działaniu łaski Bożej w moim życiu?
  • O jakim dziele Boga dokonanym we mnie mógłbym powiedzieć innym?
  • Jak rozwijam swoją duchowość eucharystyczną?