loading

2023.04.29 – ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

  • „Dwa skrzydła” – miłość i pokora: w jaki sposób kształtują moją codzienność?
  • Pozwalają mi rzeczywiście „lecieć” ku życiu wiecznemu?
  • Na ile świadomość posiadania rzecznika i obrońcy w Chrystusie pomaga mi z ufnością zbliżać się do Boga?
  • Jaką przestrzeń w mojej modlitwie znajduje uwielbienie Boga i błogosławienie Go za Jego obecność i dary?
  • Co mógłbym jeszcze zmienić w tej kwestii?
  • Jak oceniam swoje relacje z innymi: pomagam im w dźwiganiu ich jarzma i brzemion, czy raczej je im nakładam?