loading

2023.04.30 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY

  • W jakich okolicznościach najczęściej wymykam się i uciekam Dobremu Pasterzowi na kręte drogi grzechu?
  • Co muszę jeszcze zrobić konkretnie, by móc powiedzieć, że faktycznie jestem na drodze nawrócenia?
  • Jak wygląda moja modlitwa za pasterzy Kościoła i o nowe i święte powołania do kapłaństwa?
  • Gdzie spodziewam się znaleźć zagubione owce, by na wzór Dobrego Pasterza pomóc im wrócić do owczarni Kościoła?