loading

2023.05.02 – ŚWIĘTEGO ATANAZEGO

  • Jakie znaki pozostawia Bóg w moim życiu?
  • W jaki sposób staram się bronić mojej wiary?
  • Jaka jest moja refleksja na temat współczesnego prześladowania chrześcijan?
  • Z kim staram się dzielić moją wiarą?
  • Jakie są tego owoce?
  • Co mogę zmienić, by wzrastała moja świadomość przynależności do wspólnoty Kościoła?
jest