loading

2023.05.04 – ŚW. FLORIANA

  • Co robię, by lepiej poznać samego siebie?
  • W jakich okolicznościach nie podejmuję misji głoszenia Dobrej Nowiny? Dlaczego?
  • Co skłania mnie do trwania w wierze w rozmaitych przeciwnościach?
  • Jak w praktyce życia przyjmuję drugiego człowieka, szczególnie tego, który jest dla mnie trudny?