loading

2023.05.07 – 5 NIEDZIELA WIELKANOCY

  • Co oznacza dla mnie bycie dzieckiem Boga?
  • Co zmienia w moim życiu ten dar?
  • W jaki sposób rozeznaję wolę Bożą dotyczącą mojego życia?
  • Kiedy i w jakich okolicznościach wyrażam radość z mojej przynależności do Boga i Jego Kościoła?
  • Jak reaguję na sytuacje wykluczenia czy pogardy ze względu na moją wiarę?
  • Do czego mnie one skłaniają?
  • Co robię, by rozwijać w sobie cnotę nadziei i ufności?