loading

2023.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

  • Na jakich filarach opieram moją wiarę? Czy mam je jasno sprecyzowane?
  • Nad jakimi sferami mojego życia wewnętrznego muszę czuwać w szczególny sposób?
  • Co jest źródłem mojej radości?
  • W jaki sposób przeżywam radość z wiary?
  • Jakie wydarzenia kształtowały i nadal kształtują moją relację z Jezusem?
jest