loading

2023.05.09 – Wtorek 5 tygodnia Wielkanocy

  • W jaki sposób dbam o umocnienie mojej wiary, nadziei i miłości? Jakimi środkami?
  • Jak reaguję na przeciwności w wierze, niezrozumienie czy wręcz odrzucenie?
  • Kiedy ich doświadczam?
  • Jakie ślady Boga odnajduję w stworzonym świecie?
  • W jaki sposób za nie dziękuję?
  • Jak przeżywam relację z Bogiem jako moim Ojcem?
jest