loading

2023.05.10 – Środa 5 tygodnia Wielkanocy

  • Jakie są tematy moich rozmów?
  • Jak często jest to Bóg i Jego chwała?
  • Z kim dzielę się moimi refleksjami na temat wiary i Kościoła?
  • Co dają mi te spotkania?
  • W jakich sytuacjach zdarzało się, że napełniała mnie radość z pełnienia woli Bożej?
  • W czym wyraża się moje trwanie w Chrystusie?
  • Jak przekłada się ono na moją codzienność?
jest