loading

2023.05.11 – Czwartek 5 tygodnia Wielkanocy

  • Jak staram się pogłębiać świadomość darmowości zbawienia?
  • W jaki sposób głoszę Ewangelię w moim środowisku?
  • Jakie środki do tego wykorzystuję?
  • W czym wyraża się moja miłość do Boga i bliźnich?
  • Co postrzegam jako przeszkodę w rozwoju mojego życia duchowego? Co z tym robię?