loading

2023.05.13 – Sobota 5 tygodnia Wielkanocy

  • W jaki sposób łaska chrztu przemienia moje życie?
  • Jaki ma wpływ na moje decyzje i czyny?
  • Co odczuwam, gdy ze względu na wiarę muszę zmieniać moje plany?
  • Kiedy moja modlitwa przybiera formę bezinteresownego uwielbienia Boga?