loading

2023.05.15 – Poniedziałek 6 tygodnia Wielkanocy

  • Jakie wydarzenia w mojej historii mogę określić jako przejście ze śmierci grzechu do życia w Bogu?
  • W jaki sposób wdrażam w moich relacjach kulturę spotkania?
  • Kiedy dostrzegam w sobie radość z tego powodu, że jestem człowiekiem ochrzczonym?
  • Co robię, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa i Jego naukę?