loading

2023.05.16 – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

  • Co skłania mnie do cierpliwości w trudnych chwilach cierpienia?
  • Jak często adoruję Jezusa w Najświętszym Sakramencie?
  • Czy i dlaczego jest mi bliska ta praktyka?
  • W jaki sposób przyczyniam się do jedności we wspólnocie Kościoła?
  • Gdzie w mojej historii odkrywam ślady miłości Boga Ojca?