loading

2023.05.18 – Czwartek 6 tygodnia Wielkanocy

  • Jak staram się dawać Bogu pierwszeństwo w moich decyzjach?
  • W jakich sytuacjach doświadczam rezygnacji i zniechęcenia w rozwoju mojego życia wiary?
  • W jaki sposób łączę wiarę i rozum?
  • Co w praktyce oznacza w codzienności taka synteza?
  • Jakie znaczenie przypisuję cierpliwości?
  • Jak staram się ją na co dzień praktykować?