loading

2023.05.23 – Wtorek 7 tygodnia Wielkanocy

  • Jakie jest moje praktyczne przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego?
  • Czym, z doświadczeń mojego życia, dzielę się ze wspólnotą lokalnego Kościoła, do której należę?
  • W jaki sposób dziękuję Bogu za to, że każdego dnia budzę się do życia?
  • Jak wygląda moja relacja z Jezusem? Co robię, by wchodzić w nią coraz głębiej?