loading

2023.05.26 – ŚW. FILIPA NERI

  • Skąd czerpię radość, którą dzielę się z innymi ludźmi?
  • W jakiej sytuacji Pan przemówił do mnie słowem: „Nie lękaj się”? Jakie były tego konsekwencje?
  • Jaka jest moja świadomość Bożego panowania nad moim życiem? Co przez to rozumiem?
  • Co zmienia w moim życiu relacja z Bogiem?