loading

2023.06.07 – Środa 9 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób przeżywam moje osobiste odniesienie do Ojca?
  • Jak wygląda moja modlitwa, szczególnie ta podejmowana w obliczu trudności?
  • Na ile czuję, że jestem na właściwej drodze Bożych przykazań?
  • Jak rozumiem wieczne bytowanie z Bogiem w niebie?
jest