loading

2023.06.09 – Piątek 9 tygodnia zwykłego

  • Gdzie upatruję przyczyn moich życiowych smutków?
  • Jak przekładam sakramentalne obdarowanie na panującą wokół mnie atmosferę?
  • W jaki sposób przezwyciężam rodzące się we mnie wątpliwości?
  • Jak często i czy w ogóle zadaję sobie pytania o sens mojej wiary?