loading

2023.06.13 – ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

  • Jaką lekcję życiową mogę czerpać z przykładu św. Antoniego?
  • Jak wyglądają dziś owoce mojego życia duchowego?
  • Na ile potrafię odsłaniać przed Bogiem moje słabości i zapraszać Go do wspólnej drogi?
  • Na ile czytelnie mówię swoim życiem o więzi z Bogiem?
jest