loading

2023.06.15 – Czwartek 10 tygodni zwykłego

  • W jaki sposób korzystam z daru wolnej woli?
  • Na ile jestem świadom istniejących zagrożeń mojej wiary?
  • Jak często potrafię wyciągać wnioski z popełnianych błędów?
  • Jakie postępy zauważam u siebie od ostatniej spowiedzi?
  • Jak opisałbym moją mowę? Co wypowiadane przez mnie słowa mówią o mojej wierze?
jest