loading

2023.06.22 – Czwartek 11 tygodnia zwykłego

  • Jak opisałbym moje więzi z innym ludźmi?
  • Na ile są odzwierciedleniem mojej więzi z Ojcem?
  • W jaki sposób odbieram ojcowskie wymagania Ojca, nawet jeśli uważam je za wymagające?
  • Jaki obraz Boga towarzyszy dzisiaj mojej wierze?
  • Co miało lub ma na to wpływ?
  • Na ile świadomie przeżywam moją więź z Ojcem w niebie?